Akademia wina: Zrozumieć Włochy

Akademia wina: Zrozumieć Włochy

Grupa będzie liczyła tylko do 16 uczestników, a stoły będą porozstawiane i 2-osobowe. Wszystko w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa. Oczywiście jeżeli pandemia przybierze niekorzystny dla nas kierunek rozwoju – degustacja zostanie odwołana/przełożona....